0
منو دسترسی
عکاسی

یک عکس علاوه بر نشون‌دادن ویژگی های یک محصول باید مخاطب را ترغیب به خرید آن کند. به همین دلیل، عکاسی در دنیای تبلیغات بسیار مهم و تاثیرگذار است. ما در آژانس خلاقیت درساژ بر نکات عکاسی تبلیغاتی مثل؛ ایده، خلاقیت، چیدمان، ترکیب رنگ و بسیاری از الزامات برای ثبت یک عکس بی نظیر تاکید داریم. 
یک عکس به تنهایی عکس نیست و شناسنامه و شخصیت برند شما را با خود به همراه دارد

0%